ประกันอุบัติเหตุ

Rider AI

เจออุบัติเหตุไม่คาดฝัน ก็รับมือไหว
อุ่นใจกับประกัน Rider AI คุ้มครอง ครอบคลุม

  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การคำนวณเบี้ยประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 เท่านั้น

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไขประกัน

  • อายุรับประกันภัย 16 - 60 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 64 ปี)
  • อัตราเบี้ยประกันภัย คำนวณตามชั้นอาชีพ
  • ทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันภัยหลัก หรือ 2.5 เท่าของรายได้ต่อปี หรือ 2 ล้านบาท หากซื้อ ADB ADD และ AI ต้องรวมกันสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันภัยหลัก หรือไม่เกิน 5 ล้านบาท
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot