ประกันคุ้มครองชีวิต

Smart Wellness 90/15

ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ชีวิต เลือกแผนประกันคุ้มครองระยะยาว Smart Wellness 90/15 รับเงินคืนสูงชัวร์

 • %หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
 • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1 – 14 บริษัทจ่าย 100% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 15 จนอายุครบ 90 ปี บริษัทจ่าย 200% ของทุนประกันภัย

กรณีมีชีวิตอยู่
 • สิ้นปีที่ 1 จนถึงอายุครบ 45 ปี บริษัทจ่าย 2% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีที่อายุครบ 46 ปี จนถึงอายุครบ 55 ปี บริษัทจ่าย 2.5% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีที่อายุครบ 56 ปี จนถึงอายุครบ 60 ปี บริษัทจ่าย 3% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีที่อายุครบ 61 ปี จนถึงอายุครบ 70 ปี บริษัทจ่าย 10% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีที่อายุครบ 71 ปี จนถึงอายุครบ 80 ปี บริษัทจ่าย 15% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีที่อายุครบ 81 ปี จนถึงอายุครบ 89 ปี บริษัทจ่าย 20% ของทุนประกันภัย
 • รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot