ประกันกลุ่ม

แผนประกันกลุ่ม

มอบสวัสดิการที่ดีที่สุด ให้พนักงานของคุณ ด้วยแผนประกันกลุ่มของ แรบบิท ไลฟ์

“เพราะสวัสดิการเพื่อพนักงานที่เป็นรากฐานสำคัญภายในองค์กร”

หากคุณเป็นหนึ่งในนี้ เรายินดีช่วยธุรกิจของคุณ

ธุรกิจใหม่

คุณเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจใหม่

ยังไม่แน่ใจว่าต้องซื้อประกันประเภทใด เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

sme

ธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง

ทราบถึงความเสี่ยงและต้องการลดความเสี่ยงธุรกิจของคุณ

การคุ้มครอง ที่หลากหลาย

ต้องการความคุ้มครองที่หลากหลาย

สามารถเลือกแผนความคุ้มครองตาม ความต้องการของธุรกิจของคุณได้อย่างครอบคลุม

แผนประกันกลุ่ม

แผน A ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ

แผน A

ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ

  • การประกันชีวิตกลุ่ม / Group Term Life Insurance
  • การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
  • การประกันอุบัติเหตุ (อบ.3) (AI)
แผน B ความคุ้มครองสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน

แผน B

ความคุ้มครองสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน

  • การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
แผน C ความคุ้มครองสุขภาพ กรณีผู้ป่วยนอก

แผน C

ความคุ้มครองสุขภาพ กรณีผู้ป่วยนอก

  • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
แผน D ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม

แผน D

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม

  • การรักษาพยาบาลทันตกรรม

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot