ประกันคุ้มครองชีวิต

Chai Leoy 99/20

มรดก.. สร้างเองได้
สร้างหลักประกันที่ "ใช่" ให้กับอนาคตด้วย
ประกันชีวิต Chai Leoy 99/20

  • %หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
  • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต
  • บริษัทจ่าย 100% ของทุนประกันภัย
  • กรณีที่มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยรับชำระมาแล้วทั้งหมดสูงกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยรับชำระมาแล้วทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนเงินสูงกว่า

กรณีมีชีวิตอยู่
  • รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot