ประกันสุขภาพ

Rider HIB 365

โยนความกังวลของคุณทิ้งไป
ประกันคุ้มครองเสริม เอชไอบี 365 ช่วยให้คุณอุ่นใจ แม้นอนโรงพยาบาลก็รับเงินชดเชยรายได้รายวันไปเลย

  • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • การคำนวณเบี้ยประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 เท่านั้น

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไขประกัน

  • อายุรับประกันภัย 6 - 64 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี)
  • มีแผนค่าชดเชยรายวันตั้งแต่ 500 สูงสุด 5,000 บาท
  • เลือกแผนสูงสุดได้ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ต่อวัน / Max 5,000
  • การเลือกซื้อแต่ละแผน ต้องสัมพันธ์กับจำนวนเงินเอาประกันชีวิต และรายได้
  • แม่บ้าน / นักเรียนนักศึกษา อนุมัติให้ได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน
  • ความคุ้มครองสูงสุด 1 ชีวิต จะต้องไม่เกินวันละ 5,000 บาท (รวมค่าชดเชยรายวันของทุกกรมธรรม์)
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot