ประกันคุ้มครองชีวิต

High Protect 3/3

"ปกป้อง" อนาคตของคนที่คุณรัก
ด้วยแผนประกันชีวิตคุ้มครองสูง High Protect 3/3

  • %หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
  • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • High Protect 3/3 เป็นชื่อทางการตลาดส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "เอไลฟ์ ไฮ โพรเทค 3/3"

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1 – 3 บริษัทจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีใดกรณีหนึ่ง 100% ของทุนประกันภัย

กรณีมีชีวิตอยู่ และไม่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot