1. breadcrumb

Rabbit Life | MYRewards
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า Rabbit Life


ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันจาก Rabbit Life ทุกช่องทาง รับ แรบบิท พอยท์ ผ่านแอปฯ Rabbit Rewards*
        ให้ชีวิตคุณได้ก้าวกระโดด…ขึ้นไปอีกขั้น พิเศษเฉพาะลูกค้า Rabbit Life รับพอยท์เพื่อใช้แลกสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผ่านแอปพลิเคชัน Rabbit Rewards


การชำระเบี้ยประกันเล่มใหม่จาก Rabbit Life ภายในปี 2567
ทุกผลิตภัณฑ์ ทุกช่องทาง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม

ทุก ๆ การชำระเบี้ยประกัน 250 บาท
เท่ากับ 1 พอยท์ จาก Rabbit Rewards*

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567

พิเศษ! เฉพาะวันที่ 13 มี.ค. 2567 – 30 เม.ย. 2567
รับเพิ่ม 200 พอยท์**
(จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดทั้งแคมเปญ)


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Rabbit Life MYRewards

1. ชื่อแคมแปญ : Rabbit Life MYRewards รับ Rabbit Rewards พอยท์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจาก Rabbit Life

2. ระยะเวลาแคมเปญ : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
(Rabbit Life คือ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ Rabbit Rewards คือ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด)

3. การรับแรบบิท พอยท์ ผ่าน Rabbit Rewards
ลูกค้า Rabbit Life (“ลูกค้า”) สามารถรับ Rabbit Rewards พอยท์ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจาก Rabbit Life ทุกช่องทาง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประเภทประกันกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกรมธรรม์เล่มใหม่เท่านั้น
3.2 การชำระเบี้ยประกันปีแรกทุก 250 บาท ลูกค้าจะได้รับ 1 แรบบิท พอยท์ จาก Rabbit Rewards และลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับแรบบิท พอทย์ เพิ่มอีก 200 คะแนน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2567 – 30 เม.ย. 2567 จำกัดการรับสิทธิ์เฉพาะ 500 ท่านแรก และ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น)
3.3 ลูกค้าจะได้รับคะแนน Rabbit Rewards ผ่านแอปพลิเคชัน Rabbit Rewards ภายในระยะเวลา 15 – 45วัน เมื่อพ้นระยะเวลาใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) และได้สมัครสมาชิก Rabbit Rewards เรียบร้อยแล้ว

4. เงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญ
4.1 แคมแปญนี้ Rabbit Life และ Rabbit Rewards ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นครบถ้วนเท่านั้น โดยมีระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
4.2 สิทธิประโยชน์ของแคมแปญนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญส่งเสริมการขายรายการอื่นได้
4.3 เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ แรบบิท พอยท์ ที่ลูกค้าได้รับจากแคมเปญนี้ ลูกค้าจะต้องดาวน์โหลด และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน Rabbit Rewards ด้วยเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ใช้สมัครทำประกันชีวิต เป็นบัญชีสมาชิก Rabbit Rewards ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับแรบบิท พอยท์ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สมัครใช้บริการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและรับสิทธิประโยชน์ของแคมเปญนี้ ทั้งนี้ Rabbit Life จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ของแคมเปญนี้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์และต่อ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น
4.4 การเข้าร่วมแคมเปญนี้ ท่านรับทราบว่า Rabbit Life จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ Rabbit Rewards และ Rabbit Rewards จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Rabbit Rewards ได้รับตามเงื่อนไขของแคมเปญ เพื่อรับสิทธิประโยชน์สะสมแรบบิท พอยท์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญ ทั้งนี้ โปรดศึกษากฎระเบียบโปรแกรมสะสมคะแนนแรบบิทรีวอร์ดส (https://rewards.rabbit.co.th/rr/terms) นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Rabbit Life (https://www.rabbitlife.co.th/th/privacy_policy/privacy-policy-for-customers) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Rabbit Rewards (https://rewards.rabbit.co.th/rr/privacy) เพิ่มเติม
4.5 ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนและเงื่อนไขในการใช้คะแนน Rabbit Rewards ได้จาก Rabbit Rewards Application หรือเว็บไซต์ https://rewards.rabbit.co.th/rr/terms
4.6 สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
4.7 สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ เป็นของ Rabbit Rewards เท่านั้น
4.8 Rabbit Life ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า รวมทั้งปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว และโปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน

ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot